ГОРОСКОП

Толеънома барои санаи 16.06.2019

Овен —  Ҳамал

Имруз дар худ фиреб, галати тасаввур ва умедхои нокомро дорост. Эхтимол шумо мехохед, ки имруз аз муаммохо худро пинхон кунед ва дар танхои бошед. Саратонро дар кум руст накунед. Бехтараш муаммохоро чамъ насозеду онхоро дархол дар чояш то кадри имкон хал намоед. Воситаи хеле хуб барои дарёфти хакикат дар бахсхо ба хисоб меравад, яъне сухбати орому боваринок сурат мегирад.

 

Телец — Савр

Чойгиршавии манфии ситорахо имрузро бароятон гайритазаккур ва на он кадар хурсандибахш маънидод мекунанд. Аксарияти намояндагони ин бурчро сухбатхои хушку холи, ноустувории хиссиёти ва мушкили дар муносибат бо хамкорон интизор аст. Давраи намувофик барои таргиб аст. Аз кабул кардани карорхои мухим, ба имзо расонидани хуччатхо ва шартномахо худдори намоед.

 

Близнецы — Ҷавзо

Сайъю кушиши Чавзохо ба суи пешсафи дар ин руз аз хама бештар эхсос мегардад. Мавкеъи сайёрахо ба шумо барои бобарор анчом додани накшахоятон имконият фарохам меорад. Кудакон хеле мехнатдуст хастанд, аз ин хотир мукофоти сазовор хоханд гирифт. Шомгохон барои вохурии романтики ва изхори мухаббат басо мувофик аст. Агар шумо ин кадар хам бисёр дар олами орзухо парвоз накунед, пас метавонед корхои зиёдро ба сомон расонед.

 

Рак — Саратон

Руйдодхои асосии имруз мумкин аст бо чои кор вобаста бошад. Эхтимол носозии молияви, ташвиш ва азсаргузарони мушохида шаванд. Муаммохои ногахони хузури шуморо талаб мекунанд. Аз ин хотир хушёр бошед. Аз мунокишахои гайричашмдошт ва хайратовар худро дар канор гиред. Ба сифати махсулотхову гизо ахамияти хоса зохир намоед.

 

Лев — Асад

Эхтимол холатхое мешаванд, ки бо худ окибатхои тагирдихи ва чайивазкуниро биёранд. Имконияти мусоид барои халли масалахои муносибатхои хамкори пайдо мешаванд. Омили модди ба шумо барои сарчамъ шуда дар самти боэтимод амал кардан кумак мерасонад.

 

Дева — Сунбула

Мумкин аст имруз кобилияти ташкилотчигии бештари Сунбулахо боло равад, ки он барои ба даст овардани комёбии молияви мусоидат хохад кард. Имруз ба худ гирифтани масъулият ва нишон додани ташаббус нахаросед. Сайъи шумо бахри доимо дар коллектив дар накши пешбаранда будан бароятон бахри ташаккул ёфтан ва комёби ба даст овардан ёри мерасонад.

 

Весы – Мизон

Аксарияти Мизонхо имруз метавонанд босамар амал намоянд. Илова бар ин дар як вакт дар якчанд чабха кор бурда бе ягон хел чидду чахд тамоми муаммохои хам хиссиёти ва хам корриро бартараф намоянд. Харакати мунтазам бароятон имкон медихад, ки хам кувва ва хам захирахоро окилона истифода баред.

 

Скорпион – Ақраб

Ба шарофати имкониятхои ба даст омада Акрабхо метавонанд карзхои худро чи молияви ва чи бо кувва вобастаро адо намоянд. Бо ин тарз атрофи худро ба холати пешравии эчоди бубаранд. Атрофиён бошад дар ин амал шуморо хамачорниба дастгири менамоянд. Хангоми хохиш ва орзу кардан бочуръаттар бошед, дар бораи он чизе орзу намоед, ки амалишуданаш гайриимкон аст. Зеро мегуянд, ки орзу кардан бад нест.

 

Стрелец — Қавз

Дигаргунихое, ки дар чамъият дар ин маврид ба вукуъ мепайванданд, ба хаёти аксарияти Кавсхо мушкилихо эчод менамояд. Лекин дар нимаи дуюми руз аксарият ин холатро ислох намуда бобарор аз паи корхояшон мешаванд. Шумо бояд оид ба даромадхои худ бештар фикр намоед, на он, ки назар ва эътикоди худро маъкул кунонед. Хохиши худнамиошдихиатонро боз доред.

 

Козерог —  Ҷадди

Чаддихо имруз метавонанд товони норасоии кувва ва устувори дар иктидори хеш, ки дар гузашта онхоро пайгири мекард, баркарор созанд. Ин рузро шумо бояд нихоят дарача самаранок истифода баред. Сипас метавонед дар бораи истирохат низ фикр намоед.

 

Водолей — Далв

Далвхо метавонед имрузро бо комёби барои бастани ахдхо ва шартномахо, таъсис додани корхонахои нав ва азнавташкилдихии кухнахояш истифода баред. Барои имруз ташрифи кори ва рафтан ба ташкилотхои расмиро ба накша гиред.

 

Рыбы — Ҳут

Чойгиршавии сайёрахо намояндагони ин бурчро бардам ва богайрат мегардонанд. Вакти хеле хуб барои машгул шудан бо варзиш, бештар намудани фаъоли ва серхарактноки махсуб меёбад. Имруз хамзамон барои сайру гашт ба рохи дур ва аз худ намудани малакаи рондани наклиёт басо мутобик аст.

Оставить комментарий